เกี่ยวกับเรา

บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาประกันภัยต่อและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรวมไปถึงนำเสนอการพัฒนาธุรกิจอย่างครบวงจร ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากบริษัทประกันภัยชั้นนำในประเทศไทยในการให้บริการ และได้รับรางวัลนายหน้าดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในปี 2560 และ ปี 2561

กุญแจสำคัญของความสำเร็จมาจากความเอาใจใส่ มุ่งมั่น ทุ่มเทของทุกภาคส่วนในองค์กร ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา เรามุ่งเน้นการให้บริการแบบบูรณาการครบวงจร โดยทีมงานที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ในวงการประกันภัยมากกว่า 15 ปี อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตรทั่วโลก ด้วยองค์ความรู้ด้านธุรกิจประกันภัย ทำให้เราสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเรายังคงมุ่งมั่น ทุ่มเท พร้อมที่จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทประกันภัย ในการพัฒนาและเติบโตทางธุรกิจร่วมกันต่อไป เพราะความสำเร็จของคุณ คือ ความสำเร็จของเรา

 

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านการจัดหาประกันภัยต่อ และการพัฒนาผลัตภัณฑ์ประกันภัย รวมไปถึงนำเสนอการพัฒนาธุรกิจอย่างครบวงจร

พันธกิจ

มุ่งเน้นในการสร้างความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจจากคู่ค้า ให้คำปรึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในการจัดหาประกันภัยต่ออย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันภัย และเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร

  • T : Team ทำงานแบบเป็นทีม
  • Q : Quality ส่งมอบงานด้วยคุณภาพ
  • R : Relationship รักษาความสัมพันธ์กับ Stakeholders ด้วยความซื่อสัตย์         ยุติธรรม

 

การกำกับดูแลกิจการ

ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส พร้อมสร้างความเชื่อมั่น ประโยชน์ และคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้เกี่ยวข้อง อย่างยั่งยืน