นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด

นั่งตำแหน่งนายกสมาคมนายหน้าวินาศภัย สมัยที่2

เน้นปรับนโยบายของสมาคมฯ ให้เข้ากับสถานการณ์การดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันภัยไทยในปัจจุบัน พร้อมยกระดับมาตรฐานนายหน้าประกันภัยไทยด้วยการวางตัวเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) บริษัทประกันภัย และบริษัทนายหน้าประกันภัย พร้อมนำเสนอข่าวสารที่เกี่ยวข้อง แนะนำกฎหมายใหม่ แชร์ข้อมูลสถิติ