OUR BUSINESS

เราให้บริการด้านการจัดหาประกันภัยต่อแบบสัญญาสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยทุกประเภท ไม่เพียงแต่จัดหาสัดส่วนรับประกันภัยต่อ (Reinsurance Capacity) แต่รวมถึงการวางโครงสร้างการประกันภัยต่อ (Reinsurance Structuring) และการให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ

ด้วยความเชี่ยวชาญและเครือข่ายด้านการประกันภัยต่อที่มีอยู่ทั่วโลก เราให้บริการในการจัดหาประกันภัยต่อรายย่อยทั้งแบบ Proportional และ Non-Proportional สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่างๆ

เราให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้คำปรึกษา การขออนุมัติผลิตภัณฑ์ การบริหารความเสี่ยง จนถึงการบริหารจัดการยอดขาย

OUR MANAGEMENT TEAM