การจัดหาประกันภัยต่อแบบสัญญา
(TREATY REINSURANCE)

เราให้บริการด้านการจัดหาประกันภัยต่อแบบสัญญาสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยทุกประเภท ไม่เพียงแต่จัดหาสัดส่วนรับประกันภัยต่อ (Reinsurance Capacity) แต่รวมถึงการวางโครงสร้างการประกันภัยต่อ (Reinsurance Structuring) และการให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ อาทิ

  • PORTFOLIO ANALYSIS
  • REINSURANCE SIMULATION
  • TREATY STRUCTURING AND SUPPORT
    • – Proportional Treaty
    • – Non-proportional Treaty
    • – Structure Solution
  • PORTFOLIO MONITORING

 

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่

คุณกมลรัตน์ สุขุมอำนวยชัย
Tel : 66 (0) 2150 8560 ext. 85056
Email : Kamolrat.suk@tqr.co.th